Koemelk estafette

Welk team melkt de koe het meest behendig en heeft de melkemmer het snelst gevuld? Een hilarische estafette.